Рубрика: Ծննդյան ծեսեր

Արիսի ծննդյան օրը

Այսօր նշեցինք Արիսի ծննունդը:Նշեմ,որ այս ուստարում ծնողների  հետ որոշեցինք փոխել ծծնդյան ծեսի իրականացման ձևը,և այն հաջողվեց:Արիսն ու մայրիկը  որոշեցին պարտեզ գալ գունավոր գնդակներով,և հետաքրքիր ծննդյան ծես կազմակերպել:Արիսը շատ ուրախ էր,իսկ ծննդյան ծեսը տարբերվող: