Рубрика: Այլընտրանքային նկարչություն.

Ձյունի փաթիլներ…

A3957E02-4E3B-4AAC-84B8-27C1F1C3D370Այլընտրանքային նկարչություն ատամի մածուկով և խոզանակով:Հենց սա է այլընտրանքը,հարցական հայացքներն ու զարմացած աչուկները:

Ծառը մերկացավ,

Զրկվեց տերևից, Читать далее «Ձյունի փաթիլներ…»