Рубрика: Տեխնոլոգիա

Ամանորյա բացիկներ

3114B26A-96C0-42A7-A033-00F6B615C2D7

Պատրաստում ենք ամանորյա բացիկներ:Քոլեջիկների հետ որոշեցինք և ընտրեցինք այն երկրաչափական տեսքը,որ պետք է ունենար մեր Ձմեռ պապիկը:Ստորև նկարները Читать далее «Ամանորյա բացիկներ»